Think Urban

Bij het splinternieuwe bedrijvencentrum Urban Office van Think Urban installeerde TechWorks een interactief beeldscherm in de vergaderruimte dat zowel videoconferencing mogelijk maakt als presentaties vanaf een laptop via de Barco ClickShare-oplossing. Ook werden digital signage, beeldschermen en geluidsvoorzieningen in de rest van het gebouw voorzien.

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.