Synergie Jobs

Voor uitzendkantoor Synergie Jobs installeerde TechWorks een Ultra High Brightness display, ideaal in omstandigheden waarin er veel omgevingslicht aanwezig is, dat via USB aangesloten kan worden. Om de flexibiliteit te verhogen werd het beeldscherm geplaatst op een draaibare muurbeugel, zodat het scherm zowel in de etalage naar buiten als naar binnen gericht kan worden tijdens evenementen en besprekingen.

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.