Sobinco

Bij productiebedrijf Sobinco in Waregem, gespecialiseerd in hang -en sluitwerk voor aluminium deuren, installeerde TechWorks o.a. digitale beeldschermen met digital signage software in de productieomgeving (zie foto's). Dit soort schermen werd ook voorzien in de rest van het gebouw om informatie en interne & externe communicatie te stroomlijnen. Daarnaast werden er Clickshares en projectoren geïnstalleerd in de vergaderruimtes om draadloze, efficiënte en moderne presentaties mogelijk te maken.

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.