Nobels Vastgoed

Bij Nobels Vastgoed voorzag TechWorks de etalages van alle vastgoedkantoren van opvallende Ultra High Brightness displays. Deze werden gekoppeld aan het bestaande CRM systeem, Zabun. Dankzij de eenvoudige digital signage beheeroplossing WillImpress wordt de digitale inhoud nu gemakkelijk centraal beheert en up-to-date gehouden. TechWorks werkte voor dit project tevens samen met een van onze vertrouwde partners voor de installatie van LED kaders in de etaleges. Dit alles zorgt voor een aantrekkelijke presentatie van de panden en een modern, professioneel imago voor het vastgoedkantoor.

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.