Katholiek Vlaams Onderwijs Brussel

In de vergaderruimtes van het Katholiek Vlaams Onderwijs in Brussel integreerde TechWorks een aantal nieuwe oplossingen met de reeds bestaande audiovisuele infrastructuur. Vergaderruimte 1 werd voorzien van 2 beeldschermen, een Logitech Rally camera, Barco Clickshare Conference, Biamp inbouw luidsprekers en microfoons en akoestische panelen om de kwaliteit van het geluid in de ruimte aanzienlijk te verbeteren. In vergaderruimte 2 werd Barco Clickshare gekoppeld aan een bestaande projector en werden Biamp inbouw luidsprekers en microfoons geïnstalleerd. Ook in vergaderruimte 3 koppelden we Barco Clickshare aan een bestaande projector, maar werd gekozen voor Biamp opbouw (hangende) luidsprekers en microfoons.

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.