Kasteelhoeve Wange

Kasteelhoeve Wange is een authentieke en gerenoveerde vierkantshoeve die ruimte biedt voor diverse evenementen en bijeenkomsten, waaronder vergaderingen en conferenties. TechWorks installeerde er beeldschermen, projectoren en Clickshare-toestellen in alle vergaderruimtes, waardoor deelnemers eenvoudig content kunnen delen, wat de interactie en samenwerking tijdens vergaderingen bevordert. Deze eenvoudige audiovisuele oplossingen maken van de hoeve een moderne, professionele locatie voor al uw bijeenkomsten!

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.