Cebeo

Bij Cebeo, groothandel in elektrotechniek, in Waregem installeerde TechWorks videoconferencing oplossingen in zowel de grote als de kleine vergaderruimtes. Het gaat hierbij om teamsrooms, wat betekent dat vergaderingen gestart kunnen worden via een touch panel in de ruimte zonder dat er een eigen laptop nodig is. Cebeo is tevens al jaar en dag tevreden gebruiker van Barco ClickShare!

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.