Bluebridge I Universiteit Gent

Bij Bleubridge - de technologieafdeling van Universiteit Gent - leverde TechWorks een grootschalig project op waarbij een groot aantal van de audiovisuele oplossingen op de markt geïntegreerd werd. Het betreft 3 aangrenzende ruimtes die zowel afzonderlijk als naar willekeur kunnen worden gebruikt. Elke ruimte is voorzien van een camera, microfoons, luidsprekers en een automatisch projectiedoek. Per ruimte is een eenvoudig touch panel voorzien om het de gebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken. Bij het onthaal heeft de verantwoordelijke toegang tot meer geavanceerde functies, waarbij o.a. bepaald kan worden welke ruimtes samenwerken. Er werd ook de mogelijkheid tot video-opname en live streaming voorzien. Elke ruimte kan zo afzonderlijk worden gebruikt als (hybride) vergaderruimte. Bij gebruik van de 3 zalen samen is tevens spraakversterking voorzien, wat betekent dat wanneer iemand in het publiek een vraag stelt, deze vraag automatisch wordt versterkt in de rest van de ruimte.

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.